ซัดดัมฮุสเซน ผู้นำเผด็จการ ที่เลือกจะใช้ความรุนแรงเพื่อยุติสิ่งที่เกิดขึ้นทันที

ซัดดัมฮุสเซน ผู้นำที่ได้ชื่อว่าเป็นเผด็จการ จึงทำให้คนท… Continue reading ซัดดัมฮุสเซน ผู้นำเผด็จการ ที่เลือกจะใช้ความรุนแรงเพื่อยุติสิ่งที่เกิดขึ้นทันที

เหตุระเบิดที่อังกฤษ สะเทือนใจของประชาชน ที่เกิดจากการล้างแค้น

เหตุระเบิดที่อังกฤษ ที่เกิดขึ้นกลางคอนเสิร์ตชื่อดัง มีผ… Continue reading เหตุระเบิดที่อังกฤษ สะเทือนใจของประชาชน ที่เกิดจากการล้างแค้น